in

Amonyak asit mi baz mı?

Amonyak (NH3), bazik özellik gösteren bir bileşiktir. Amonyak, su ile reaksiyona girerek hidroksit iyonu (OH-) oluşturur ve bu nedenle sulu çözeltileri baziktir. Amonyakın pH’ı yaklaşık 11-12 arasındadır ve bu da onu bir baz yapar.

Amonyak (NH3), bir azot ve üç hidrojen atomundan oluşan, güçlü bir kokuya sahip, renksiz ve zehirli bir gazdır. Endüstride, gübrelerin üretimi, plastiklerin yapımı, temizlik ürünlerinin imalatı, soğutma sistemleri ve daha birçok alanda kullanılır. Ayrıca birçok ev temizlik ürünü de amonyak içerir. Ancak, amonyak yüksek konsantrasyonlarda solunum yolu problemlerine neden olabilir ve cilt, göz ve mukoza zarları için de zararlı olabilir.

Amonyak, formülü NH3 olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz, keskin ve nahoş kokulu bir bileşiktir. OH- iyonu içermediği halde suda zayıf baz özelliği gösterir. Bir amonyak molekülü, bir azot ve üç hidrojen atomundan oluşur. Oda sıcaklığında gaz halde bulunan bileşiğin ticari formu sulu çözeltiyi içermektedir.

Amonyak, kovalent bağlı (ametal + ametal) bir bileşiktir. Molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünür. Amonyak molekülleri kendi aralarında olduğu gibi su molekülleri ile de zayıf hidrojen bağı oluşturur. Bu nedenle suda çözünür.

Yaptığı bileşikte, sp3 hibritleşmesi yapmıştır.

Bağ yapmamış bir çift elektronu olduğundan molekül şekli üçgen piramittir, bu yüzden polar bir moleküldür.

Gazlaşma gizli ısısı çok yüksektir, bu nedenle sanayi tesislerinde soğutucu madde olarak da kullanılır.

Çözünürlüğü

Oda koşullarında doymuş amonyak çözeltisi %34’lük olup, yoğunluğu 0,88 g/ml’dir.
1 atm basınç ve 0 °C de 1300 litre, 1 atm basınç ve 20 °C’de 700 litre amonyak çözünür.
1 atm basınçta kaynama noktası -33,33 °C (239,82 K)’dir. -77,73 °C (195,42 K) donduğundan, oda koşullarında gaz halinde bulunur.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0