in

Translasyon nerede gerçekleşir?

Protein biyosentezi, hücrenin protein sentezlenmesi için gereken bir biyokimyasal süreçtir. Son günlerde translasyon nerede gerçekleşir sorusu da pek çok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, translasyon nerede gerçekleşir? İşte translasyon nerede gerçekleşir sorusunun cevabı…

Translasyon nerede gerçekleşir sorusunun cevabını merak edenlerin sayısı oldukça fazla… Protein biyosentezi, bazen sadece protein translasyonu anlamında kullanılsa da transkripsiyon ile başlayıp translasyonla biten çok aşamalı bir süreç. Peki, translasyon nerede gerçekleşir? İşte translasyon nerede gerçekleşir sorusuna dair bütün detaylar… 

TRANSLASYON NEREDE GERÇEKLEŞİR? 

Translasyon, transkripsiyon sonucu oluşan mRNA’lardaki koda uygun olarak ribozomlarda gerçekleştirilen amino asit zinciri veya polipeptit sentezi sürecine denir. Daha sonra üretilen amino asit zinciri veya polipeptit uygun bir şekilde katlanarak etkin bir protein haline gelmektedir. 

Translasyon, (gen ekspresyonu sürecinin bir parçası olan) protein biyosentezinin ilk aşamasıdır. 4 harfli (A, C, G ve T) DNA dilindeki mesajın 20 harfli amino asid diline çevrilmesinden ötürü, İngilizce terminolojide “çeviri” anlamına gelen translation sözcüğü kullanılmaktadır. Bu terim Türkçeye translasyon olarak geçmiştir. Translasyon hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir. Sitoplazmada bulunan iki ribozom alt birimi translasyon sırasında mRNA zincirinin 5′ ucuna bağlanır. Ribozom üzerindeki bağlanma bölgelerinde, mRNA’daki baz üçlülerini (kodontRNA’daki tamamlayıcıları olan antikodonlara bağlar. mRNA’daki kodonlara karşılık gelen antikodonu bulunduran tRNA’ların art arda eklenmesi sırasında tRNA’nın 3′ ucuna bağlanmış olan amino asitler birbirine bağlanarak polipeptit zincirini oluşturur. 

Çoğu durumda, ribozom/mRNA kompleksi granülsüz endoplazmik retikulumun zarına bağlanır ve üretilen polipeptidi, daha sonra veziküller ile taşınması ve hücre dışına salgılanması için endoplazmik retikulum içine bırakır. Taşıyıcı RNA, ribozomal RNA ve küçük çekirdek RNA’sı gibi transkribe edilmiş birçok RNA türünün proteine translasyonu yapılmaz. 

Translasyon dört aşamada gerçekleşir: etkinleşme, başlama, uzama (elongasyon) ve sonlanmadır (terminasyon) (bunların hepsi translasyonun ürünü olan amino asit zinciri veya polipeptidin büyümesi ile ilgilidir). 

Etkinleşme sırasında, doğru amino asit doğru taşıyıcı RNA’ya kovalent olarak bağlanır. Amino asit karboksil grubundan, bir peptit bağı aracılığıyla tRNA’nin 3′ OH ucuna bağlanır. tRNA’ya bağlanmış amino asit varsa, bu tRNA’lar “yüklü” olarak adlandırılır. Başlama, başlama faktörlerinin (IF) yardımıyla ribozom alt birimlerinin mRNA’nın 5′ ucuna bağlanmasıyla olur. 

Polipeptidin sonlanması ribozomun A bölgesine bir bitiş kodonunun (UAA, UAG veya UGA) ilişmesiyle olur. Hiçbir tRNA bu kodonu algılayamaz ve bu kodona bağlanamaz. Bitiş kodonu, ribozom/mRNA kompleksini ayırma isteğini bildiren serbest bırakıcı proteinin bağlanmasını sağlar. 

Birçok antibiyotik translasyonu engelleme suretiyle çalışır; bu antibiyotikler anisomisinsikloheksimitklorafenikoltetrasiklin, streptomisin, eritromisin, ve puromisin içerir. Prokaryotik ribozomların yapısı ökaryotik olanlardan farklıdır, bu sayede antibiyotikler özel olarak bakteri enfesiyonlarını hedef alıp, ökaryot konak hücrelerine bir zarar vermeden çalışabilirler. 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0