in

Moğollar Türk mü? Moğollar’ın dini inancı nedir?

Moğollar, Orta Asya’da yaşayan bir kavimdir. Moğollar, 13. yüzyılda Çin’den başlayarak birçok ülkeyi fethetmiş ve bu fetihler sonucunda bir dünya devleti kurmuşlardır. Moğollar, Türkler gibi nomadik bir yaşam tarzını benimsemişlerdir ancak Türkler gibi Türkçe konuşmamışlardır. Moğollar, Orta Asya’da yaşayan birçok farklı kavimin etkisinde kalmış ve bu kavimlerden etkilenerek kendine özgü bir kültür ve dil geliştirmiştir. Moğolların tarihi, Çin kaynaklarına dayalı olarak yazılmıştır ve Moğolların kültürü hakkında daha fazla bilgiye Çin kaynaklarından ulaşılabilir.

Moğollar, Türk değildir. Moğollar, Orta Asya’da yaşayan bir kavimdir ve Türk kökenli olmayan bir dil konuşurlar. Moğollar, Orta Asya’da yaşayan birçok farklı kavimin etkisinde kalmış ve bu kavimlerden etkilenerek kendine özgü bir kültür ve dil geliştirmiştir. Moğollar, 13. yüzyılda Çin’den başlayarak birçok ülkeyi fethetmiş ve bu fetihler sonucunda bir dünya devleti kurmuşlardır. Moğollar, Türkler gibi nomadik bir yaşam tarzını benimsemişlerdir ancak Türkler gibi Türkçe konuşmamışlardır.

Moğollar dini inancı nedir?

Moğollar, eski Türkler gibi Tengriizm inancını benimsemişlerdir. Tengriizm, Orta Asya’da yaşayan Türk kavimlerinin ortak inanç sistemidir ve bu inanç sisteminde Tanrı (Tengri) inanılır. Tengriizm inancında, Tanrı’nın insanların dünyadaki yaşamlarına müdahale ettiğine inanılır ve bu inanç sisteminde doğaüstü güçlere ve ritüellere önem verilir. Moğollar, Tengriizm inancını benimsemişlerdir ve bu inanç sistemine göre yaşamışlardır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0