in

KPSS olmadan memur alımı için düğmeye basıldı! 11 ilde 119 personel alınıyor! 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı tarafından KPSS olmadan memur alımı için düğmeye basıldı. 11 ilde 119 personel alınıyor. KPSS sınavına girmeden istihdam sağlamak isteyen birçok kişi, KPSS alım yapan işeri araştırıyordu. Onlara bir yenisi daha eklendi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kapsamında 11 ilde alınan personeller sahne üzeri ve sahne arkasında çalışacak bireyleri kapsıyor. Sahne amirinden, ışıkçı, marangoz ve terzi gibi pek çok alanda personel açığı bulunuyor. İşte tüm detaylar… 

KPSS sınavına girmeden iş sahibi olmak isteyen kişilere müjdeli haber geldi. KPSS olmadan memur alımı için düğmeye basıldı! 11 ilde 119 personel alınıyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra toplam 11 şehirde personel alımı gerçekleşecek. Sahne tasarımcısından sanatçıya kadar geniş bir yelpazede iş imkânı sunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 119 yeni personeli bünyesine katmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar… 

KPSS olmadan memur alımı için düğmeye basıldı! 11 ilde 119 personel alınıyor! 

Devlet  Tiyatroları  Genel  Müdürlüğü  Merkez  ve  taşra  teşkilatı  İstanbul,  İzmir,  Adana, Antalya,  Diyarbakır,  Erzurum,  Konya,  Sivas,  Trabzon  ve  Van  Tiyatro  Müdürlüklerinde  görev yapmak üzere,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4 üncü maddesinin  B fıkrası  uyarınca 6/6/1978  tarih  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında ve Esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak personel alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 

Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

ÖZEL ŞARTLAR 

SANATÇI 

Sanatçı (Aktör/Aktrist) : Üniversitelerin 4 yıllık oyunculuk bölümü mezunu olmak, 

Dekoratör  (Sahne  Tasarımcısı):  Sahne  ve  Sanat  Eğitimi  veren  en  az  dört  yılık Yükseköğrenim  kurumlarının  ilgili  ihtisas  bölümü  mezunu  ya  da  dengi  yurt  dışındaki  aynı nitelikli Kurumlardan mezun olmak, 

Kostüm  Kreatörü:  Sahne  ve  Sanat  Eğitimi  veren  en  az  dört  yıllık  Yükseköğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümü mezunu ya da dengi yurt dışındaki aynı nitelikli Kurumlardan mezun olmak, 

SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE HİZMET VEREN PERSONEL 

Sahne Amiri: Yükseköğretim kurumlarının lisans veya önlisans düzeyinde eğitim veren; Tiyatro bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, 

Sahne Işıkçısı: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Elektrik, Elektrik Teknolojisi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, 

Sahne  Mekanikçisi:  Meslek  Yüksekokullarının  veya  Mesleki  ve  Teknik  Liselerinin Makine, Mekatronik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, 

Sahne  Marangozu:  Meslek  Yüksekokullarının  veya  Mesleki  ve  Teknik  Liselerinin Mobilya   ve   Dekorasyon   veya   Ağaç   İşleri   bölümlerinin   herhangi   birinden   mezun   olmak, İlköğretim  (Ortaokul)  okullarından  mezun  olanlar  için,  3308  sayılı  Mesleki  Eğitim  Kanununa göre,  Meslek  Eğitim  Merkezlerinden  alınan;  Mobilya  İmalatı  dalına  ait  işyeri  açma,  ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.) 

5-Sahne  Kunduracısı:  Meslek  Yüksekokullarının  veya  Mesleki  ve  Teknik  Liselerinin Ayakkabı  Tasarım  ve  Üretimi  veya  Ayakkabı  ve  Saraciye  Teknolojisi  bölümlerinin  herhangi birinden  mezun  olmak,  İlköğretim  (Ortaokul)  okullarından  mezun  olanlar  için,  3308  sayılı Mesleki  Eğitim  Kanununa  göre,  Meslek  Eğitim  Merkezlerinden  alınan;  Ayakkabı/Saraciye, Saraciye, Deri ve Yan Ürünleri dalına ait iş yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.) 

Sahne  Terzisi:  Meslek  Yüksekokullarının  veya  Mesleki  ve  Teknik  Liselerinin  Giyim Üretim  Teknolojisi,  Tekstil,  Hazır  Giyim,  Konfeksiyon  bölümlerinin  herhangi  birinden  mezun olmak,  İlköğretim  (Ortaokul)  okullarından  mezun  olanlar  için;  3308  sayılı  Mesleki  Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Terzi, Tekstil/Giyim, Dikiş işlerine ait iş yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.) 

Sahne  Makinisti:  Fiziki  yapıları  sağlam  ve  göz  kusuru  olmayan  (tavuk  karası,  renk körlüğü vb.) her türlü vasıta ile seyahat edebilen en az İlköğretim (ortaokul) mezunu olmak. 

Atölye Ressamı: Yükseköğretim kurumlarının lisans, önlisans düzeyinde eğitim veren; Resim  bölümlerinin  herhangi  birinden  mezun  olmak  veya  resim  dalında  kendisini  yetiştirmiş ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 

Aksesuarcı: Fiziki yapıları sağlam, en az İlköğretim (ortaokul) mezunu olmak. 

Kartonpiyer:  Meslek  Yüksekokullarının  veya  Mesleki  ve  Teknik  Liselerinin  Yapı  İç Mekan   Dekorasyonu   bölümlerinin   herhangi   birinden   mezun   olmak,   İlköğretim   (Ortaokul) okullarından  mezun  olanlar  için;  3308  sayılı  Mesleki  Eğitim  Kanununa  göre,  Meslek  Eğitim Merkezlerinden   alınan;   Yapı   Dekorasyonculuğu   dalına   ait   ustalık,   kalfalık   veya   çıraklık belgelerinden  en  az  birisine  sahip  olmak.  (MEB  onaylı  olmayan  sertifika  ve  belgeler  geçersiz sayılacaktır.) 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Sınav başvuru formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir. Adayların, sınav başvuru formunu ve bu ilanın “D” maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf,  jpeg,  vb.  (güncellenemez)  formatta  hazırlayarak,  sinav@devtiyatro.gov.tr  eposta  adresine interaktif  ortamda  göndermeleri  gerekmektedir.  İş  bu  Personel  alım  ilanı  Resmi  Gazete’de yayımlandığı  tarihten  sonra,  başvuru  tarih  aralığı  ile  sınav  tarihleri  Genel  Müdürlüğümüz www.devtiyatro.gov.tr  adresindeki  duyurular kısmında  yayımlanacaktır.  Son  başvuru  tarihinden sonra  eposta  gönderi  gecikmelerinden  kaynaklanan  problemlerden  dolayı  başvuruların  kuruma ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacaktır. 

Adaylar,   sınav   başvuru   formlarında   hangi   il   ve   pozisyonlar   (unvan)   için   sınava gireceklerini   belirtmek   zorundadırlar.   Adaylar   1   il   ve   1   pozisyon   (unvan)   için   tercihte bulunacaklardır. Sınav başvuru  formları  ve ekli  belgelerin  incelenmesi  sonucunda Genel  Müdürlüğümüz ile  6/6/1978  tarih  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç) 

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz     olup,     sınava     katılmaya     hak     kazanan     adayların     listesi,     www.ktb.gov.tr     ve www.devtiyatro.gov.tr    internet    adreslerinde duyurulacak    olup,    adaylara    ayrıca    tebligat yapılmayacaktır. Adayların  Sınava  Giriş  Belgeleri,  sınav  başvuru  formunda  belirttikleri  eposta  adresine gönderilecektir. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek  olup,  bizzat  veya  posta  yolu  ile  iletilen  başvurular  veya  başvuru  amaçlı  belgeler işleme alınmayacaktır. Başvuru  şartlarını  taşımayan  eksik,  yanlış  evrakla  veya  son  başvuru  tarihinden  sonra yapılan  başvurular  işleme  alınmayacaktır.  Son  başvuru  tarihine  kadar  evraklarını  eksiksiz  ve hatasız  olarak  göndermeyenler  sınava  giremeyecektir.  Bu  şekilde  sınava  giremeyenlere  karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER 

1- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği; 

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş. 

3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı). 

4- Adli Sicil Kaydı Belgesi. 

E- SINAV YERİ 

Sınavlar,   Devlet   Tiyatroları   Macunköy  Sosyal   Tesisleri   Gimat/ANKARA  adresinde bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde ve atölyelerde yapılacaktır. 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0