in

AUZEF DD geçer mi? 

Final haftasının başlamasıyla AUZEF DD geçer mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Ayrıca AUZEF harf notları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AUZEF DD geçer mi sorusu araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. AUZEF harf notları önümüzdeki günlerde erişime açılacak. Peki, AUZEF DD geçer mi? İşte, AUZEF DD geçer mi sorusunun detaylı yanıtı… 

AUZEF DD geçer mi sorusu merak edilmeye devam ediyor. Açıktan ve uzaktan eğitim gören birçok üniversite öğrencisi AUZEF DD geçer mi sorusunu gündeme getirdi. Final haftasının başlamasıyla AUZEF DD geçer mi sorusu da araştırılmaya başlandı. Peki, AUZEF DD geçer mi? İşte, AUZEF DD geçer mi sorusunun detaylı cevabı… 

AUZEF DD geçer mi? 

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır. 

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. 

ANO hesaplaması nasıl yapılır? 

ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için: 

O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun, bu derslerin kredi saatlerinin, öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir. 

Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nı, (2.00) tutturamayan öğrenci, mezun olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle DD ve DC bağıl notu aldıkları derslerden bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. AGNO’ları 2.00’in üzerine çıkan öğrenciler, mezuniyete hak kazanırlar. 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0