in

Kvan ti ne demek?

“Kvantum” (Quantum) terimi, genellikle atomaltı dünyanın davranışını açıklamak için kullanılan fiziksel bir kavramdır. Kvantum teorisi, 20. yüzyılın başlarında geliştirilmiştir ve elektronlar, fotonlar ve diğer atomaltı parçacıkların davranışını açıklamak için kullanılmaktadır. Kvantum fiziği, nesnelerin hem dalga hem de parçacık olarak davranabileceği fikrine dayanır ve bu, klasik fiziğin temel prensiplerinden farklıdır. Kvantum teorisi, modern teknolojilerin birçok alanında uygulama bulmuştur, örneğin kriptografi, lazer teknolojisi ve yarı iletkenlerin tasarımında kullanılır. “Kvan ti” ise bir inanış ve milli dinlerden biridir.

“Quantum” terimi, genellikle atomaltı dünyanın davranışını açıklamak için kullanılan fiziksel bir kavramdır. Kuantum teorisi, 20. yüzyılın başlarında geliştirilmiştir ve elektronlar, fotonlar ve diğer atomaltı parçacıkların davranışını açıklamak için kullanılmaktadır. Kuantum fiziği, nesnelerin hem dalga hem de parçacık olarak davranabileceği fikrine dayanır ve bu, klasik fiziğin temel prensiplerinden farklıdır. Kuantum teorisi, modern teknolojilerin birçok alanında uygulama bulmuştur, örneğin kriptografi, lazer teknolojisi ve yarı iletkenlerin tasarımında kullanılır.

SEKİZİNCİ HAFTA: TAOCULUK

Taoculuk, Çin’in milli dinlerinden biridir. Bu dinde Tao terimi merkezi bir kavramdır. Taoizm’in kurucusu Lao-Tzu’dur (M.Ö. 604-570). Onun hayatı hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Lakabı “İhtiyar Bilgin”dir. Lao-Tzu’nun Konfüçyüs ile görüştüğü tahmin edilmektedir. Ne zaman öldüğü kesin olarak bilinmese de 80 yaşlarından sonra öldüğü tahmin edilmektedir.

Tanrı İnancı:

Taoculuk, “Mistik Panteizm” anlayışı üzerine kurulu bir sistemdir. Taoist ahlak zühde dayanmaktadır. Tao, âlemden önceki yaratıcı prensiptir. Her şeyi yaratan ve besleyen odur, tabiatın varlığı ve devamı ona bağlıdır. Tao-Yin ve Yang-Yin, Yang ve Nefes-Evren şeklin bir oluşum süreci vardır.
Taoculukta kurtuluş her şeye kayıtsız kalmakla mümkündür. Başkalarının iyiliği için çalışmak kurtuluş vesilesidir. Tao (Yaratıcı güç), Te (Tao’nun erdemi, fazilet ve besleyici güç), Yin ve Yang (Olumlu ve Olumsuz prensip)

Ahlak:

Taoculuk, zühd ve ahlaka dayalı bir sistemdir. Taoculuk, dünyaya itibar etmez. Taoculuk’ta kanaatkâr olmak önemlidir. Taoculukta basit ve sade bir hayat tarzı makbuldür.

Wu Wei Kavramı:

Taoculuk’ta “Wu Wei” kavramı çok önelidir. Kişinin tabiatla uyumunu ifade eden bu kavram, yaratılış kanunlarına karşı aykırı davranmama, uyum sağlama anlamında kullanılır. Çoğu zaman hiçbir şey yapmama olarak çevrildiği için yanlış anlaşılan bir kavramdır. Wu Wei; Tabiatta Hareketsizlik (Uyum), Boşlukta Rekabet Etmemek (Arzuyu Atmak) ve Olana Razı Olmak (Beklentiye Girmemek) şeklindeki üç temel öğretiyi kapsayan geniş bir kavramdır.

Taoculuk’ta Ahlaki prensipler:

1. İnsan öldürmemek
2. Alkol almamak
3. Yalan söylememek
4. Hırsızlık yapmamak
5. Zina yapmamak

Taoculuk’ta On Fazilet:

1. Atalara saygı
2. İmparatora ve öğretmenlere saygı
3. Yaratılmışlara saygı
4. Sabırlı olmak ve yanlışı tasvip etmemek
5. Kendini fakirlere yardıma adamak
6. Köleleri serbest bırakmak
7. Yol yapmak
8. Cahilleri eğitmek ve refahı artırmak
9. Kutsal kitap incelemek
10. Tanrılara uygun takdimeler sunmak

Not: Taoculuk; ılımlı olmayı, tutumluluğu, sadaka vermeyi, meditasyonu ve kutsal metin incelemeyi teşvik eder.

Kutsal Kitap:
Tao Te King (Yüce Aklın Erdeminin Klasiği) (M.Ö. 600). 1788’de Latinceye, 1823’de Fransızcaya çevirileri yapılmıştır. Tao Te King’in M.S. 708 tarihli standart versiyonu iki bölümden oluşur ve 81 konu içerir.
1. Tao’nun Klasiği (37 Bölüm); Kozmoloji ve Ontoloji
2. Te’nin Klasiği (44 Bölüm); Ahlak ve Felsefe
İbadet:
Taoculuk’ta ibadet mekânı üç kavramla ifade edilir. Bu mekânların her biri ayrı özelliklere sahiptir. Aralarındaki fark isimlendirmelerde görülmektedir. Buna göre;
1. Kung (Manastır)
2. Kuan (Manastır Mabedi)
3. Miao (Mabet) kavramları kullanılır.
Mabetlerde sayısız Tanrı ve tanrılaştırılmış kahraman tasvirleri yer alır. Tao mabetlerinin avluları çok amaçlı salonlardan oluşur. Kendilerine göre büyücüleri, rahipleri ve rahibeleri vardır, Dini şefler ve ayinler önemlidir. Falcılığa önem verilir, ölüler için ayinler yapılır. İbadet esnasında mabetteki sunak kandiller ile aydınlatılır, tütsüler yakılır. Mabetler ve heykeller yeni yılda temizlenir kötü ruhlardan arındırılır. Taoistler evlerinde mabud tasvirleri bulundurur.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0