in

Culpa in contrahendo sorumluluğu nedir? 

Son günlerde culpa in contrahendo sorumluluğu nedir sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Latince bir hukuk terimi olan culpa in contrahendo sorumluluğu nedir sorusu ağırlıklı olarak ilişkili bölüm öğrencileri tarafından araştırılıyor. Peki, culpa in contrahendo sorumluluğu nedir? İşte, culpa in contrahendo sorumluluğu nedir sorusunun detaylı yanıtı… 

Sözleşme görüşmelerinde kusurdan doğan sorumluluk olarak tanımlanan culpa in contrahendo sorumluluğu nedir sorusuyla gündemde. Arama motorlarında sıkça aratılan culpa in contrahendo sorumluluğu nedir sorusu hukuk bölümü öğrencilerinin de gündeminde. Peki, culpa in contrahendo sorumluluğu nedir? İşte, culpa in contrahendo sorumluluğu nedir sorusunun cevabı… 

Culpa in contrahendo sorumluluğu nedir? 

Kara Avrupası hukuk sistemi ülkelerinin pek çoğunda önemli sayılan bir borçlar hukuku kavramıdır. Dürüstlük kuralına dayanır. Tarafların sözleşmenin kurulması sırasında, sözleşme benzeri güven ilişkisine dayanan özen gösterme, aydınlatma ve koruma yükümlülüklerini ifade eder. Güven ilişkisini kusurlu davranışıyla ihlal ederek karşı tarafa zarar veren kişi, bu zarardan dolayı sorumlu olur. Alman Medeni Kanunu (BGB) §311, bu sorumluluğu düzenlemektedir. Culpa in contrahendo, “sözleşme görüşmelerindeki kusurdan doğan sorumluluk” anlamına gelen Latince hukuk terimidir. 

Jhering’in 1860 tarihli “Culpa in contrahendo bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertraegen” (Sözleşme görüşmeleri sırasındaki kusur veya batıl ya da hiç kurulmamış sözleşmelerde tazminat) eseri ile Leonhard’ın 1910 tarihli “Verschulden bei Vertragsschluss” (Sözleşmenin kurulması sırasında kusur) eseri konuya ilişkin ilk incelemeler arasındadır. 

Burada, culpa in contrahendo sorumluluğunu sözleşme sorumluluğundan ayıran nokta, taraflar arasında henüz bir sözleşme ilişkisinin kurulmamış olması; haksız fiil sorumluluğundan ayıran nokta ise, taraflar arasında sözleşme görüşmelerine girişmekle somutlasan bir işlem temasının başlamış bulunmasıdır. Bu bakımdan culpa in contrahendo sorumluluğu, borçlar hukuku sistemimizin klasik sorumluluk türlerinin dışında kalan bir sorumluluk hali olarak belirmekte ve bu durum, söz konusu sorumluluğun kaynağının, farklı kurum ve esaslar çerçevesinde araştırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yükleniyor...

0