in

Osmanlı Mebusan Meclisi’nin tekrar açılması kararı nerede verildi? 

Liseye ve üniversiteye geçiş sınavlarına hazırlanan birçok öğrenci Osmanlı Mebusan Meclisi’nin tekrar açılması kararı nerede verildi sorusunu gündeme getirdi. Ayrıca uzaktan eğitim sebebiyle liselerde yapılamayan sınavların mart ayında telafi edileceği duyurulduktan sonra öğrenciler derslerine yeniden çalışmaya başladı. Bu gelişmelerin ışığında sözel derslerine ağırlık veren kişiler Osmanlı Mebusan Meclisi’nin tekrar açılması kararı nerede verildi sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Osmanlı Mebusan Meclisi’nin tekrar açılması kararı nerede verildi? İşte tüm detaylar… 

Osmanlı Mebusan Meclisi’nin tekrar açılması kararı nerede verildi sorusu birçok kişinin gündeminde. Yarıyıl tatilini ders çalışarak geçiren öğrenciler, karmaşık gördüğü derslere yoğunlaşmaya başladı. Sözel bölümde öğrencileri en fazla zorlayan derslerden biri olan tarih, Osmanlı Mebusan Meclisi’nin tekrar açılması kararı nerede verildi sorusuyla yeniden araştırılıyor. Peki, Osmanlı Mebusan Meclisi’nin tekrar açılması kararı nerede verildi? İşte, Osmanlı Mebusan Meclisi hakkındaki her şey… 

Osmanlı Mebusan Meclisi’nin tekrar açılması kararı nerede verildi? 

Son Osmanlı Meclisi Amasya Görüşmeleri’nde alınan kararlar üzerine 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplandı. Misak-ı Milli ile milli ve bölünmez Türk vatanının sınırları çizilmiştir. Erzurum ve Sivas kongreleri kararları Mebusan Meclisi tarafından da kabul edilmiştir. Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi ile İtilaf Devletleri İstanbul’u işgal etmiş ve Mebusan Meclisi basılmıştır (16 Mart 1920). Mecliste İstanbul Hükümeti ve Anadolu halkını temsil eden milletvekilleri bulunuyordu. Anadolu’dan gelen istekle İstanbul Hükümeti meclis çalışmalarını başlattığında ne Mustafa Kemal Paşa’nın meclis başkanlığı söz konusu olmuş, ne de millî teşkilatın amaç ve hedeflerine hizmet edecek bir Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulabilmişti. Ancak mecliste bulunan Müdafaa- i Hukukçular, Rauf Bey’in başkanlığı altında “Felah-ı Vatan Grubu” adıyla bir grup kurmuşlardır. Meclis-i Mebusan’ın yaptığı en önemli faaliyet Misakımillî’yi kabul etmesidir. Mecliste bulunan Millî Mücadele taraftarları Misakımillî’nin kabul edilmesini sağlamışlardır. (Böylece bütün Anadolu ulusal bağımsızlığın yanında yer almış oluyordu.) 

Misakımillî (Ulusal Yemin) Kararları 

Kars, Ardahan, Artvin için gerekirse yeniden halk oylaması yapılacaktır. Batı Trakya’nın durumuna orada yaşayan halk karar verecektir. Halifeliğin, İstanbul’un ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazlar konusu, ilgili devletlerle birlikte verilecek kararlarla çözümlendikten sonra Boğazlar dünya ticaretine çıkabilecektir. Azınlıklar için istenen haklar sınırlarımız dışındaki Müslümanlara da aynı haklar verilmesi koşuluyla kabul edilecektir. Ulusal ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla tam serbestlik ve bağımsızlık sağlanması, siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyon ve sınırlamaların kaldırılması gereklidir. Müslüman Arapların çoğunlukta olduğu yerlerin kaderi halkın oyu ile belirlenmelidir. 

Misakımillî Kararlarının Önemi 

Millî Mücadele’nin programı, hedefi ve sınırları tespit edilmiştir. Misak’ı Milli’nin kabulü İstanbul’un işgal edilmesine ve Meclis-i Mebusan’ın itilaf Devletleri tarafından kapatılmasına neden olmuştur. İstanbul’da Mebuslar Meclisi’nin kapatılması Ankara’da TBMM’nin açılmasına zemin hazırlamıştır. 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0