in

İhbar süresine uymadan işten ayrılmanın cezası nedir?

Hem işveren açısından hem de çalışan açısından ihbar süresinin karşılıklı olarak doldurulması zorunludur. Eğer çalışan ihbar süresi dolmadan işten ayrılmak istiyorsa bu durumda ihbar tazminatını ödemek zorundadır. İhbar tazminatı hem işçiyi hem de işvereni ilgilendiren bir borçtur. Her iki tarafta ihbar süresine uymadığı takdirde bu günlerin ücretini karşı tarafa ödemekle sorumludur. Peki ihbar tazminatını çalışanın ödemesi gereken durumlarda bu ücret işçinin alacağından kesilebilir mi? İŞVEREN ÇALIŞANIN MAAŞINDAN İHBAR TAZMİNATINI KESEBİLİR Mİ? İş Kanununun 17. maddesine göre yapılan bir fesih söz konusu olduğunda, taraflar iş akdini haklı bir neden olmadan sona erdiriyorsa, bu durumu karşı tarafa belirli bir süre önceden bildirmek zorundadır. Yasada yazan süreyi beklemeden iş sözleşmesini fesheden taraf, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Borçlar Kanunun 407. maddesi; “İşverenin, işçiden alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemeyeceği, sadece işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacakların, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebileceğini” söylemektedir. Buna göre işveren ihbar tazminatı alacağı durumlarda bunu işçinin maaşından kesemez. İşveren iş sözleşmesine böyle bir hüküm koymuş olsa bile, bu tür bir anlaşma da geçersiz kabul edilir. İşverenin bu kesintiyi yapabilmesinin tek yolu, işçinin yazılı onayını almasıdır. İHBAR TAZİMANI NASIL HESAPLANIR? İş Kanunu’nun 13. maddesine göre işçi veya işveren, hizmet sözleşmesini aşağıda belirtilen bildirim sürelerine uymadan işini sona erdirirse, bildirim sürelerine ait ücret miktarını ihbar tazminatı olarak ödemek zorundadır. İhbar tazminatı, işçinin kaç yıl çalıştığına bakılarak hesaplanır yani hizmet yılı esas alınır. İş Kanunu’na göre ihbar tazminat hesabında esas alınacak süre şeması şu şekilde açıklanmıştır. – 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta – 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta – 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta – 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır. Örneğin son 30 günlük brüt maaşı 2.000 TL olan ve 6 yıl çalışan bir işçiye: 8 haftalık brüt ücreti kadar ihbar tazminatı ödenmelidir, 2.000 / 30 gün = 66,6 TL günlük, 66,6 x 7 gün = 466,2 TL haftalık, 8 hafta x 466,2 = 3.729,6 TL Brüt İhbar Tazminatı Gelir vergisi: 3.729,6 x %15 = 559,44 TL, Damga vergisi: 3.729,6 x %0.66 = 24,6 TL, 3.729,6 – (559,44 + 24,6) = 3.145,56 TL net ihbar tazminatı ödenir.

Hem işveren açısından hem de çalışan açısından ihbar süresinin karşılıklı olarak doldurulması zorunludur. Eğer çalışan ihbar süresi dolmadan işten ayrılmak istiyorsa bu durumda ihbar tazminatını ödemek zorundadır.

İhbar tazminatı hem işçiyi hem de işvereni ilgilendiren bir borçtur. Her iki tarafta ihbar süresine uymadığı takdirde bu günlerin ücretini karşı tarafa ödemekle sorumludur. Peki ihbar tazminatını çalışanın ödemesi gereken durumlarda bu ücret işçinin alacağından kesilebilir mi?

İŞVEREN ÇALIŞANIN MAAŞINDAN İHBAR TAZMİNATINI KESEBİLİR Mİ?

İş Kanununun 17. maddesine göre yapılan bir fesih söz konusu olduğunda, taraflar iş akdini haklı bir neden olmadan sona erdiriyorsa, bu durumu karşı tarafa belirli bir süre önceden bildirmek zorundadır. Yasada yazan süreyi beklemeden iş sözleşmesini fesheden taraf, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Borçlar Kanunun 407. maddesi; “İşverenin, işçiden alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemeyeceği, sadece işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacakların, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebileceğini” söylemektedir. Buna göre işveren ihbar tazminatı alacağı durumlarda bunu işçinin maaşından kesemez. İşveren iş sözleşmesine böyle bir hüküm koymuş olsa bile, bu tür bir anlaşma da geçersiz kabul edilir. İşverenin bu kesintiyi yapabilmesinin tek yolu, işçinin yazılı onayını almasıdır.

İHBAR TAZİMANI NASIL HESAPLANIR?

İş Kanunu’nun 13. maddesine göre işçi veya işveren, hizmet sözleşmesini aşağıda belirtilen bildirim sürelerine uymadan işini sona erdirirse, bildirim sürelerine ait ücret miktarını ihbar tazminatı olarak ödemek zorundadır. İhbar tazminatı, işçinin kaç yıl çalıştığına bakılarak hesaplanır yani hizmet yılı esas alınır. İş Kanunu’na göre ihbar tazminat hesabında esas alınacak süre şeması şu şekilde açıklanmıştır.

– 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta
– 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta
– 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta
– 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta

İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.

Örneğin son 30 günlük brüt maaşı 2.000 TL olan ve 6 yıl çalışan bir işçiye:

8 haftalık brüt ücreti kadar ihbar tazminatı ödenmelidir,
2.000 / 30 gün = 66,6 TL günlük,
66,6 x 7 gün = 466,2 TL haftalık,
8 hafta x 466,2 = 3.729,6 TL Brüt İhbar Tazminatı
Gelir vergisi: 3.729,6 x %15 = 559,44 TL,
Damga vergisi: 3.729,6 x %0.66 = 24,6 TL,
3.729,6 – (559,44 + 24,6) = 3.145,56 TL net ihbar tazminatı ödenir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0