in

İzmir Demir Çelik hisse rüçhan hakkı nasıl kullanılır? 

Bugün itibariyle başlayan rüçhan hakkı, İzmir Demir Çelik hisse rüçhan hakkı nasıl kullanılır sorusuyla gündemde. Bedelli sermaye artırımlarında, şirketin mevcut ortaklarının payları oranında yeni ihraç edilecek hisselerden alma hakları bulunmaktadır; buna “rüçhan hakkı” denir. Peki, İzmir Demir Çelik hisse rüçhan hakkı nasıl kullanılır? İşte, İzmir Demir Çelik hisse rüçhan hakkı nasıl kullanılır sorusunun detaylı yanıtı… 

İzmir Demir Çelik hisse rüçhan hakkı nasıl kullanılır sorusu son günlerde birçok kişi tarafından araştırılıyor. Rüçhan hakkı, öncelik hakkıdır. Bu hak bir şirketin hissesine sahip olan ortağa bedelli sermaye artırım kararı sonrası bölünen hisselerden öncelikli olarak alma hakkı sağlar. Peki, İzmir Demir Çelik hisse rüçhan hakkı nasıl kullanılır? İşte, İzmir Demir Çelik hisse rüçhan hakkı nasıl kullanılır sorusunun detaylı cevabı… 

İzmir Demir Çelik hisse rüçhan hakkı nasıl kullanılır? 

Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 15.02.2021 ile 15.04.2021 tarihleri arasında 60 gün süreyle alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 TL nominal değere denk (1 lot/100 adet pay) pay için 1 Türk Lirası’ndan satışa arz edilecektir. Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri Garanti Bankası, İzmir Ticari Şube nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan IBAN: TR95 0006 2000 1000 0006 2934 23 no’lu “özel” hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır. İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır.  

Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını yeni pay alma hakkı süresi içinde satabilirler. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar “Borsa’da Satış” yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0