in

KPSS istemeyen iş ilanları arasına bir yenisi eklendi! Kültür Bakanlığı 124 personel alacak… 

KPSS istemeyen iş ilanları arasına bir yenisi eklendi, Kültür Bakanlığı 124 personel alacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na Keman, Viyola, Kontrabas ve Klarinet gibi müzik aletlerine hakim bireyler aranıyor. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde de personel alımı yapılacak. KPSS sınavına girmek istemeyen pek çok kişi, sınavsız alım yapan iş kollarını araştırmaya başladı. KPSS sınavına girmeden çalışılabilecek iş kolları listesine bir alan daha açıldı. İşte tüm detaylar… 

İş arayan birçok yeni mezun, KPSS sınavına girmeden istihdam sağlanan iş kollarını araştırmaya başladı. KPSS istemeyen iş ilanları arasına bir yenisi eklendi. Kültür Bakanlığı 124 personel alacağını kamuoyuna duyurdu. Personel alımında, ses sanatçısından müzik aleti yetkinliğine kadar pek çok alan bulunuyor. İstanbul, Ankara ve Konya gibi şehirlerde istihdam sağlanacak. İş başvuruna ilişkin yapılan açıklamada başvuru şekli, aranan özellikler gibi merak edilen başlıklara yer verildi. İşte, Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları… 

KPSS istemeyen iş ilanları arasına bir yenisi eklendi! Kültür Bakanlığı 124 personel alacak… 

Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, aşağıda belirtilen birimlerde çalışmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır. Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve  Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir. 

GENEL ŞARTLAR 

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,  

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

ÖZEL ŞARTLAR 

1-  Keman  (Orkestra),  viyola,  viyolonsel  (çello),  kontrabas,  obua,  klarinet,  fagot,  korno, trompet,  flüt,  vurmalı  çalgı  branşları  için;  Resmi  ve  Özel  Konservatuvarlardan  veya  müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak, 

2- Keman (Klasik Koro), kanun, ritim, erkek ses, tenor, bas, semazen branşları için; en az Güzel  Sanatlar  Lisesi  müzik  bölümü  ya  da  konservatuarın  lise  bölümü  veya  fakülte  ya  da  dört yıllık yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak, 

3- Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

İş  talep   formları   Bakanlığımızın   www.ktb.gov.tr   ve   guzelsanatlar.ktb.gov.tr   internet adreslerinden temin edilebilecektir.Adayların,  iş  talep  formunu  ve  bu  ilanın  “C”  maddesinde  yer  alan  diğer  belgeleri  pdfjpeg,  vb.  (güncellenemez)   formatta  hazırlayarak,  gsgm.basvuru@ktb.gov.tr  eposta  adresine interaktif   ortamda   göndermeleri   gerekmektedir.   Adayların,   sınav   ilanının   Resmi   Gazete’de yayınlanmasından  itibaren,  son  başvuru  tarihi  olan  15  Şubat  2021  tarihi  saat  23:00’a  kadar başvuruda    bulunmaları    gerekmektedir.    Son    başvuru    tarihinden    sonra    e-posta    gönderi gecikmelerinden  kaynaklanan  problemlerden  dolayı  başvuruların  kuruma  ulaşmaması,  kurumun sorumluluğunda değildir. 

Adaylar,  seçmiş  oldukları  branşlar  için  ayrı  ayrı  iş  talep  formu  vermek  veya  iş  talep formunda  sınava  girmek  istedikleri  her  bir  branşı  ayrı  ayrı  işaretlemek  kaydıyla  birden  fazla branşta  sınava  girebileceklerdir.  Ayrıca;  ayrı  ayrı  iş  talep  formu  vermek  veya  aynı  iş  talep formunda belirtmek kaydı ile birden fazla birim için sınava girebileceklerdir. İş  talep  formları  ve  ekli  belgelerin  incelenmesi  sonucu  yukarıda  belirtilen  şartlara  haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adayların   Sınava   Giriş   Belgeleri,   iş   talep   formunda   belirttikleri   e-posta   adresine gönderilecektir. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek  olup,  bizzat  veya  posta  yolu  ile  iletilen  başvurular  veya  başvuru  amaçlı  belgeler işleme alınmadan iade edilecektir. Eksik,  yanlış  evrakla  veya  son  başvuru  tarihinden  sonra  yapılan  başvurular  işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER 

1-  Keman  (Orkestra),  viyola,  viyolonsel  (çello),  kontrabas,  obua,  klarinet,  fagot,  korno, trompet,  flüt,  vurmalı  çalgı  branşları  için,  Resmi  ve  Özel  Konservatuvarlardan  veya  müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği; 

Keman  (Klasik  Koro),  kanun,  ritim,  erkek  ses,  tenor  (erkek),  bas  (erkek)  ve  semazen branşları için; Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya  da  dört  yıllık  yüksekokul  mezunu  olduğunu  veya  özel  müzik  öğrenimi  aldığını  gösteren öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş. 

3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı). 4- Adli Sicil Kaydı Belgesi. 

E- ÖZEL KOŞULLAR 

1- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur. 

Piyano ile eser icra edecek adayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur. 

2-  Ritim,  tenor  ve  bas  sınavına  girecek  adayların  sınava  kendi  eşlikçileri  ile  gelmeleri zorunludur. 

3–  Adayların  sınava,  sınavda  çalacakları  eserlerle  ilgili  repertuar  listesini  (10’ar  adet) getirmeleri zorunludur. 

SINAV YERİ 

Sınav,  Talatpaşa  Bulvarı  No:38  Altındağ/ANKARA  adresindeki  eski  CSO  binasının arkasındaki Yeni CSO Konser Salonunda yapılacaktır. 

SINAV TARİHLERİ 

Sınavlar, 15 Mart 2021 günü saat 10:00’da başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvuru sayısına   göre;   sınav   tarihleri   ve   adayların   branşlarına   göre   hangi   gün   sınava   girecekleri www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. 

Adayların   sınav   saatinden   en   az   yarım   saat   önce   sınava   girecekleri   yerde   hazır bulunmaları  ve  yanlarında,  Sınava  Giriş  Belgesi,  fotoğraflı  ve  onaylı  kimlik  belgesi  (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10’ar adet) ve   sınava   başvururken   interaktif   ortamda   gönderdiği   belgelerin   asıllarını   (Resmi   ve   Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel  müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik  numarasının  da  yer  aldığı  yazılı  özgeçmiş,  Kurum  internet  sayfasında  yer  alan  iş  talep formunun  ıslak  imzalı  aslı,  adli  sicil  kaydı  belgesi)  ve  4.5  x  6  cm  boyutunda  üç  adet  fotoğraf bulundurmaları   gerekmektedir.   Adayların   aday   numarası   sırasına   göre   sınava   girmeleri gerekmektedir. 

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0