in

Sayıştay yüksek mahkeme mi?

Sayıştay mahkemesi kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüten bir devlet kurumu… Son günlerde Sayıştay yüksek mahkeme mi sorusu da gündemde yer alıyor. Denetim standartlarının uluslararası standarlarla uyumlu şekilde gerçekleştiren Sayıştay yüksek mahkeme mi? İşte Sayıştay yüksek mahkeme mi sorusunun yanıtı…

1876 Anayasası’ndan itibaren anayasal bir kuruluş olan Sayıştay yüksek mahkeme mi? Sayıştay nasıl bir kurum, nasıl işler, ne iş yapar? Aslında tarihine bakılacak olursa Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanıyor. Son günlerde arama motorlarında sıkça aranan Sayıştay yüksek mahkeme mi sorusu da merak konusu… Peki, Sayıştay yüksek mahkeme mi? İşte tüm detaylar… 

SAYIŞTAY YÜKSEK MAHKEME Mİ? 

Bugün faaliyette olan Sayıştay’ın tarihi Cumhuriyet’in öncülü olan Osmanlı’ya dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu da devlet harcamalarının hesabını tutan ve denetimini yapan Divan-ı Muhasebat’ı mali yapı açısından kendi öncülü olan Selçuklular ve İlhanlılardan devralmış. 

Sayıştay Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Organizasyonu (INTOSAI), Avrupa Sayıştaylar Birliği (EUROSAI), Asya Sayıştaylar Birliği (ASOSAI) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Organizasyonu Sayıştayları Birliği’ne (ECOSAI) üye. Sayıştay bu uluslararası kurumlardan ASOSAI’nin Yönetim Kurulu Üyeliğini, EUROSAI’nin Yönetim Kurulu Üyeliğini ve 2. Başkanlığını, ECOSAI’nin ise Başkanlığını yürütüyor. 

Denetim raporlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve kamuoyuna sunuyor.  Sayıştay Meclis adına denetim yapıyor ama Meclis’le organik bir bağı bulunmuyor. Sayıştay yüksek mahkeme olarak tanınıyor. 

Denetimin planlanması, uygulanması ve sonuca bağlanması faaliyetleri mevzuat çerçevesinde, herhangi bir organın müdahalesi olmaksızın doğrudan Sayıştay tarafından yürütülür. Sayıştay, denetim usul ve esaslarını da teşkilat kanunu çerçevesinde doğrudan kendisi belirler. Yani Sayıştay başkanları hiçbir kamu ya da siyasi merciden emir, talimat almaz. Bütçesini de bizzat Sayıştay kendi denetliyor. 

Sayıştay Başkanı beş yıllık bir süre için, Sayıştay üyeleri ise herhangi bir süre kaydı olmaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçiliyor. Sayıştay denetçileri kurum tarafından açılan sınavla işe alınıyor. Üyeleri azledilemez, yaş sınırı öncesi emekli edilemez Sayıştay Başkanı ve üyeleri azledilemez; kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilemez. Meslek mensuplarına yargıçlar için öngörülen teminatlar tanınır. 

Yorumlar

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0