in

Yerli PİSA olarak bilinen ABİDE projesi nedir?

Öğrencilere sorulan çoktan seçmeli soruların üst düzey zihinsel özelliklerini ölçmek için yetersiz gören Milli Eğitim Bakanlığı, ABİDE projesini başlatmıştır. Bu proje açık uçlu sorular ile öğrencilere düşünme ve kendi cevabını oluşturma olanağı verir ve ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemini oluşturur. Peki MEB, ABİDE projesi ile neyi amaçlar? 8. sınıf düzeyinde öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve sosyal bilgiler alanlarında zihinsel becerilere ne ölçüde sahip olduklarını belirlemek, Öğrencilerin başarılarını etkileyen duyuşsal özellikleri, aile ve okul özelliklerini ortaya koymak, Öğrencilerin puanlarının karşılık geldiği yeterlik düzeylerinin olduğu ve puanların anlam kazandığı bir değerlendirme sistemi kurmak, Yeterlik düzeylerinin belirlenmesinden sonra periyodik olarak uygulanacak bu çalışma ile süreç içerisinde öğrencilerin gelişim ve değişimlerini, bu gelişim ve değişimlerin eğitim sistemindeki yansımalarını ortaya koyabilmektir. Türkiye’nin de katıldığı PISA gibi sınavlar uluslararası düzeyde yapılmaktadır. Ancak bu sınavlar uluslararası çerçevede ele alınır. Öğrencilerin üst düzey zihinsel özelliklerini ulusal düzeyde ölçmeyi geliştiren bu sınav sonucunda eğitim politikalarına yön verilmesi amaçlanır.

Öğrencilere sorulan çoktan seçmeli soruların üst düzey zihinsel özelliklerini ölçmek için yetersiz gören Milli Eğitim Bakanlığı, ABİDE projesini başlatmıştır. Bu proje açık uçlu sorular ile öğrencilere düşünme ve kendi cevabını oluşturma olanağı verir ve ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemini oluşturur. Peki MEB, ABİDE projesi ile neyi amaçlar?

8. sınıf düzeyinde öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve sosyal bilgiler alanlarında zihinsel becerilere ne ölçüde sahip olduklarını belirlemek,

Öğrencilerin başarılarını etkileyen duyuşsal özellikleri, aile ve okul özelliklerini ortaya koymak,

Öğrencilerin puanlarının karşılık geldiği yeterlik düzeylerinin olduğu ve puanların anlam kazandığı bir değerlendirme sistemi kurmak,

Yeterlik düzeylerinin belirlenmesinden sonra periyodik olarak uygulanacak bu çalışma ile süreç içerisinde öğrencilerin gelişim ve değişimlerini, bu gelişim ve değişimlerin eğitim sistemindeki yansımalarını ortaya koyabilmektir.

Türkiye’nin de katıldığı PISA gibi sınavlar uluslararası düzeyde yapılmaktadır. Ancak bu sınavlar uluslararası çerçevede ele alınır. Öğrencilerin üst düzey zihinsel özelliklerini ulusal düzeyde ölçmeyi geliştiren bu sınav sonucunda eğitim politikalarına yön verilmesi amaçlanır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0