in

Kurban kesene kurban eti verilir mi?

Kurban kesimi sonrasında, kesilen hayvanın eti geleneksel olarak üç eşit parçaya ayrılır ve bu parçalardan biri kesenin payına düşer. Bu uygulama, kurbanın kesenin de ibadetini yerine getirmesi ve hayır işlerinde kullanabilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle, kurban kesene kurban etinden bir pay verilmesi yaygın bir uygulamadır.

Ancak, dağıtım yöntemi ve oranlar bölgesel veya kültürel farklılıklara bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda, kesenin sadece belirli bir miktar et alması ve geri kalanının hayır işlerinde kullanılması da söz konusu olabilir. Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir? (Diyanet Bilgisi) Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

Ancak, dağıtım yöntemi ve oranlar bölgesel veya kültürel farklılıklara bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda, kesenin sadece belirli bir miktar et alması ve geri kalanının hayır işlerinde kullanılması da söz konusu olabilir.

Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir? (Diyanet Bilgisi)

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0