in

Mesnevi Türkçe mi yazıldı? 

Mevlana’nın en büyük eserlerinden biri olan Mesnevi Türkçe mi yazıldı sorusuyla araştırılıyor. Mesnevi’deki en önemli özellik çok derin konuları bile rahat ve anlaşılır bir şekilde anlatmasıdır. Mevlâna birçok konuyu ilhamının sesine uyarak içine doğduğu gibi söylemiş ve büyüleyici bir eda yakalamıştır. O, düşüncelerini uzun uzun bir kâğıda döküp sonra üzerinde düzeltme falan yapmamıştır. Peki, Mesnevi Türkçe mi yazıldı? İşte, Mesnevi Türkçe mi yazıldı sorusunun detaylı yanıtı… 

Mesnevi Türkçe mi yazıldı sorusu son günlerde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Mevlânâ, basit; fakat düşündürücü ve bilhassa buluş kabiliyetini gösteren deliller getirir, örnekler verir, anlatmak istediği şeyi apaçık bir hâle koyar, hatta gülünç hikâyeler bile söylemekten çekinmez. Zaten Divan’ındaki bir gazelinde; “Benim gülünç şeyler söylemem, gülünç şeyler söylemiş olmak, eğlenmek, eğlendirmek için değil; öğretmek, halkı neşelendirip anlatmak istediğimi anlatmak içindir.” Der. Peki, Mesnevi Türkçe mi yazıldı? Mesnevi Türkçe mi yazıldı sorusunun cevabı… 

Mesnevi Türkçe mi yazıldı? 

Mesnevi Mevlana`nın 6 ciltlik eseridir. Mesnevi`yi Hüsameddin Çelebi`nin isteği üzerine yazmıştır. Katibi Hüsameddin Çelebi`nin söylediğine göre, Mevlana, Mesnevi beyitlerini Meram`da gezerken, otururken, yürürken, hatta sema ederken söylermiş. Çelebi Hüsameddin de yazarmış. Mesnevi`nin dili Farsça’dır. Halen Mevlana Müzesi`nde teşhirde bulunan 1278 tarihli, elde bulunulan en eski Mesnevi nüshasına göre beyit sayısı 25618 dir. 

Mesnevi`nin Vezni  Fa i la tün – fa i la tün – fa i lün `dür. Mevlana 6 ciltlik Mesnevi`sinde tasavvufi fikir ve düşüncelerini, birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlatmaktadır. 

Mevlânâ’nın en büyük eseri Mesnevi’sidir. Eser, aruz ölçüsünün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün kalıbıyla Farsça yazılmış olup 6 cilt, 25618 beyittir. Varlıkta birlik (Vahdet-i Vücûd) anlayışını birtakım kurmaca/hayali veya gerçek olaylardan hareketle anlatmaya çalışan didaktik (öğretici) bir eserdir. Mevlânâ’da hakiki Müslümanlık şuuru en yüksek derecesi ile ifade edilmiştir ve bu Müslümanlık şeklin değil, mânanın Müslümanlığıdır. 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0