in

Şekerli su elektriği iletir mi? 

Pek çok öğrenci günlerdir şekerli su elektriği iletir mi sorusuna yanıt arıyor. Karışım, birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur. Bazı karışımlar iletken özelliği göstermektedir. Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat maddelerin çoğu ne tek bir elementtir ne de tek bir bileşiktir. Peki, şekerli su elektriği iletir mi? İşte, şekerli su elektriği iletir mi sorusunun detaylı yanıtı… 

Bazı maddeler bir araya geldiklerinde iletken özelliği gösterirler. Pek çok öğrenci de şekerli su elektriği iletir mi sorusuna yanıt arıyor. Saf olmayan maddelere “karışım” adı verilir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır. Karışımlar homojen, kolloit ve heterojen olmak üzere üçe ayrılır. Peki, şekerli su elektriği iletir mi? İşte, şekerli su elektriği iletir mi sorusunun detaylı yanıtı… 

Şekerli su elektriği iletir mi? 

Farklı cins atomlardan ve farklı cins moleküllerden oluşan maddelere “karışım” denir. Şekerli su karışım iken saf su saf bir maddedir. Şekerli su, homojen karışımdır yani dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünen bir karışımdır. Karışım, birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur. Mesela, şekerli su, kolonya gibi. 

Tuzlu elektriği daha iyi iletir çünkü tuz suda çözündüğünde sodyum ve klor iyonlarına ayrışır ortaya çıkan çözeltide elektriği iletir ( iyonik çözelti ). Şekerli su suda çözündüğünde iyonlarına ayrışmaz iyonik olmayan bir karışımda elektriği iletmez. Suda molekül halde çözünen maddelerin sulu çözeltileri iletken değildir. Suda iyonlaşarak çözünen maddelerin sulu çözeltileri iletkendir. İletken çözeltinin derişimi arttıkça elektrik iletkenliği de artar.  

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0