in

Waardenburg Sendromu nedir ve neden olur? 

Waardenburg Sendromu nedir ve neden olur soruları son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Waardenburg sendromu, en azından bir dereceye kadar doğuştan işitme kaybı ve pigmentasyon eksiklikleri ile karakterize edilen, parlak mavi gözleri, poliosis veya açık ten lekelerini içerebilen bir grup nadir genetik durumdur. Peki, Waardenburg Sendromu nedir ve neden olur? Sizler için hazırladığımız haberimizde Waardenburg Sendromu nedir ve neden olur sorularını yanıtladık. İşte tüm detaylar… 

4 tip görülen Waardenburg Sendromu nedir ve neden olur sorularıyla gündemde. Tip 1, olarak adlandırılan gözlerin iç köşeler arasında daha geniş bir aralık olan telekantus veya distopia kantorum olarak adlandırılan tipi de mevcuttur. Nadir görülen tip 3’te, kollar ve eller de bozuk, kalıcı parmak kontraktürleri veya kaynaşmış parmaklar, tip 4’te ise kişide bağırsak disfonksiyonuna yol açan doğuştan sinir eksikliği olan Hirschsprung hastalığı vardır. Peki, Waardenburg Sendromu nedir ve neden olur? İşte, Waardenburg Sendromu nedir ve neden olur sorularının detaylı cevapları… 

Waardenburg Sendromu nedir ve neden olur? 

Waardenburg Sendromu (WS) hem klinik hem de genetik olarak oldukça degişken özellikleriyle ortaya çıkan işitselpigmenter sendromlardan biridir. Otozomal dominant geçişlidir. Etkilenen kişilerde sensörinöral işitme kaybı, gözlerde, saçta ve deride pigmentasyon bozukluklarıyla kendini gösterir 1-4. Bu sendromun dört tipi tanımlanmıştır. Bu tanımlamada iç kantuslar arası mesafenin uzaması ve lakrimal punktumun yer degiştirmesi olan distopia kantorum önemlidir. Distopia kantorum varsa WS Tip I, distopia kantorum yoksa WS Tip II olarak adlandırılırlar. Klein- Waardenburg Sendromu (WS Tip III) ilaveten üst ekstremitelerin tutulmasıyla ortaya çıkar ve genellikle WS Tip I’ in basit bir varyasyonudur. Nadiren mikrosefali, iskelet anomalileri ve mental retardasyon da olabilir. Shah- Waardenburg Sendromu (WS Tip IV) ise WS Tip II ile birlikte Hirschsprung Hastalıgı’ nın kombinasyonudur 1,2,3,5,6. 

WS Tip I ve III’ de kromozom band 2q35 de PAX3 (paired box family transcription factor) geninde mutasyonun varlıgı gösterilmiştir. WS Tip II heterojen bir grubu oluşturur ve yalnızca % 10 vakada MITF (micropthalmia-associated transcription factor) mutasyonu gösterilebilmiştir. WS Tip IV’ de birden fazla genin mutasyonu sorumludur: EDN3 (endothelin 3), EDNRB (endothelin B-receptor) ve SOX10 gen 1-6. Dünyada dogan 42000 çocuktan biri WS’ lidir. Erkek ve kadın nüfusunu eşit oranda etkiler. Konjenital işitme kayıplarının % 2’ sini oluşturur 2,3. Işitme azlıgı tek ya da çift taraflı, sensörinöral ve genellikle de ilerleyici olmayan tiptedir. 

WS de yaşamı etkileyen bulgu çogu kez işitme azlıgıdır 5,7. Işitmesi yaşamını etkileyecek seviyede az olan hastalarda işitmenin rehabilitasyonu önemlidir. Bu hastalar kulak burun bogaz polikliniklerine işitme azlıgı ve/ veya konuşamama yakınmasıyla başvururlar. Bu çalışmada poliklinigimize işitme azlıgı yakınmasıyla başvuran ve işitme azlıgı farklı seviyelerde, ikisinde WS Tip I ve birinde WS Tip II tanısı konmuş üç hasta sunuldu. Işitmenin erken yaşta rehabilitasyonunun önemi vurgulandı. 

 Waardenburg Sendromu neden olur? 

Tip 1, doğuştan sensörinöral işitme kaybı, başın ön merkezinde beyaz bir saç tutamağı ( çocuk felci ) gibi saçta pigment eksiklikleri veya erken beyazlaşma, farklı renkli gözler gibi gözlerde pigment eksiklikleri (tam adı heterokromi iridum), bir göz (sektörel heterokromi birden fazla renk) veya parlak mavi göz, cilt depigmentasyon ve gözlerin iç köşeler arasında daha geniş bir aralık boşluk: telekantus veya distopia kantorum. Tip 1 ile ilişkili diğer yüz özellikleri yüksek bir burun köprüsü, bir düz burun ucu, bir de unibrow (synophrys) içerebilir, burun deliklerinde daha küçük kenarlar (alae) ya da bir düz philtrum. 

Tip 2 

Tip 2’yi tip 1’den ayıran fark, hastaların gözlerin iç köşeleri (telecanthus / distopia canthorum) arasında daha geniş bir açıklığa sahip olmamasıdır. Sensörinöral işitme kaybı, bu tipte daha yaygın ve daha şiddetli olma eğilimindedir. Mutasyona uğradığında bu türe neden olan en yaygın gen MITF’dir (tip 2A olarak sınıflandırılır). Bu gende mutasyona sahip iki birey, her iki mutasyonu da taşıyan (homozigot) bir çocuğa sahip olurlarsa ve bunun için %25 olasılık ile, çocukta iriste bir delik (koloboma), küçük gözler (mikroftalmi), sertleşmiş kemikler (osteopetroz), makrosefali, albinizm ve sağırlık gibi ek semptomlar mevcut olacatır. 

SNAI2’nin her iki kopyasında da mutasyonlarla tanımlanan iki bilinen hasta vardır (tip 2D olarak sınıflandırılır); bu bireyler Waardenburg sendromu tip 2 ile başvurdu, ancak saç pigmentasyonu eksiklikleri yoktu. Waardenburg sendromu tip 2’ye SOX10’daki (tip 2E olarak sınıflandırılan) bir mutasyon neden olduğunda, bazı durumlarda birden fazla nörolojik semptomla ortaya çıkabilir. Bunlar, gelişimsel gecikme, erken çocukluk çağı nistagmus, artmış kas tonusu, beyaz cevher anomalileri veya beyinde hipomiyelinizasyon, otistik davranış ve vestibüler sistem veya koklea gibi birçok iç kulak yapısının az gelişmişliğini veya tamamen yokluğunu içerebilir. Beyindeki eksik bir koku soğanı nedeniyle koku alma duyusu eksikliği (anosmi) de mevcut olabilir. 

Tip 3 

Klein-Waardenburg sendromu veya Waardenburg-Klein sendromu olarak da bilinen tip 3, tip 1 ile aynı semptomlara sahiptir (ve aynı gendeki mutasyonlardan kaynaklanır) ancak kolları ve elleri etkileyen ek semptomları vardır. Bunlar, gelişmemiş kaslar nedeniyle parmakların eklem kontraktürlerini (kamptodaktili) ve ayrıca kaynaşmış parmakları (sindaktili) veya kanatlı kürek kemiğini içerebilir. Mikrosefali ve gelişimsel gecikme de mümkündür. 

Tip 4 

Shah-Waardenburg sendromu veya Waardenburg-Shah sendromu olarak da bilinen tip 4, tip 2 ile aynı özelliklerin çoğuna sahiptir (yani telecanthus veya belirgin daha geniş göz boşluğu), ancak doğuştan bir eksiklik olan Hirschsprung hastalığının eklenmesi ile bağırsak işlev bozukluğuna yol açan bağırsaklardaki sinirler mevcuttur. Ek olarak, işitme kaybı tip 2’deki kadar yaygın değildir. Nadiren, Waardenburg sendromunun bu formunda yarık dudak bildirilmiştir. Tip 4 ayrıca, tip 4C olarak bilinen SOX10’daki (tip 2E ile aynı gen) bir mutasyondan da kaynaklanabilir; Bu tipte işitme kaybı çok yaygın ve şiddetlidir. 

Comments

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0