in

Kertenkele öldürmek caiz midir? Kertenkele öldürmek hadislerde yer alır mı?

İslam dinine göre kertenkele öldürmek caiz mi değil mi sorusu, teyit edilmek amacıyla internet üzerinden araştırılan hususlar arasında yer almaktadır. Hadis-i Şeriflerde yer aldığı düşünülen kertenkele öldürme konusu, hassas bir konu olduğu için merak ediliyor. Peki, İslam dinine göre kertenkele öldürmek caiz midir? İşte, o konu hakkında ilahiyatçıların araştırmalarından bazı detaylar KERTENKELE ÖLDÜRMEK HADİSLERDE GEÇİYOR MU? Hz. Peygamber’e nispet edilen birçok rivayetin ilk dönemlerden itibaren ona aidiyeti sorgulanmıştır. Bu konuda hadis ilmi tarihi boyunca tespit edilen metodlar, günbegün gelişmektedir. Mesala; ihtisâr, taktî’ ve idrâc, Muhaddislerin geliştirtikleri böylesi yöntemlerden bazılarıdır. Aklı ve sorumluluğu olmayan kertenkelenin öldürülmesi konusundaki rivayetler karşılaştırıldığında kertenkelenin ateşlere üfürmesi gibi halk arasında yaygın olan bazı hikâyelerin, sahih rivayetlere karıştırıldığı tespit edilmiştir. Ancak bu tespit, rivayetlerin tarihî gelişimine dayalı olarak çıkarılmış bir sonuç değildir. KERTENKELE ÖLDÜRMEK CAİZ Mİ? Kertenkele öldürmekle ilgili hadisler analiz edildiğinde şu sonuçlara ulaşmak mümkündür; 1-Hz. Peygamber’in asıl vurgulamak istediği şey, zehirli kertenkelenin insanlara zarar verince öldürülebileceğidir. Zira bazı rivayetlerde, Hz. Peygamber’den bu konuda izin istenildiği ifade edilmiştir. Ancak râviler, bu izni “emir” manasında nakletmişlerdir. 2- Kertenkelenin fıtratına kötülüğün işlediğini söylemek doğru bir yaklaşım değildir. Hz. Peygamber, “fasıkcık” lafzıyla, doğal olarak söz konusu hayvanın zehirli olduğuna ve insanlara zarar verebileceğine dikkat çekmek istemiştir. 3- Hz. Peygamber’in karakteri ve konuşma uslübunda, Müslümanları kertenkele katliamına sevkedecek kadar basit ifadeler bulunamaz. Kur’an’a zıt cümleler ise asla yer almaz. 4- Aklı ve yükümlülüğü olmayan bir hayvanın, Hz. İbrahim’in ateşine üfürdüğünü ifade eden lafızların, Hz. Peygambere nisbet edilmesi doğru değildir. 5- Kertenkeleler, meşru bir gerekçe olmadan öldürülemez. Eğer bir kertenkelenin insana zarar vermesi önlenemiyorsa; bu durumda mezkûr hayvan öldürülebilir. Ancak onun bu işlemden dolayı acı çekmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6- Kertenkelenin öldürülmesiyle ilgili olarak yüz veya farklı sayıda sevap kazanılacağını ifade eden lafızlar, öldürme işleminin eziyet verici olmamasına dikkat çekmek için söylenmiş olmalıdır. Müslümanlar, bu hadisten esinlenerek kertenkeleyi sevap kazanmanın bir aracı olarak görmemişlerdir. Tarihin hiçbir döneminde, arşiv kayıtlarında Müslümanların sevap kazanma uğruna – Peygamberlerinin yönlendirmesiyle- kertenkele avına çıktıkları mevcut değildir. Mezkûr hayvanın öldürülmesini kâfir öldürmekle eş değer tutmak, hadisin zahiri manasından çıkarılmış yanlış yorumlardır.

İslam dinine göre kertenkele öldürmek caiz mi değil mi sorusu, teyit edilmek amacıyla internet üzerinden araştırılan hususlar arasında yer almaktadır. Hadis-i Şeriflerde yer aldığı düşünülen kertenkele öldürme konusu, hassas bir konu olduğu için merak ediliyor. Peki, İslam dinine göre kertenkele öldürmek caiz midir? İşte, o konu hakkında ilahiyatçıların araştırmalarından bazı detaylar

KERTENKELE ÖLDÜRMEK HADİSLERDE GEÇİYOR MU?
Hz. Peygamber’e nispet edilen birçok rivayetin ilk dönemlerden itibaren ona aidiyeti sorgulanmıştır. Bu konuda hadis ilmi tarihi boyunca tespit edilen metodlar, günbegün gelişmektedir. Mesala; ihtisâr, taktî’ ve idrâc, Muhaddislerin geliştirtikleri böylesi yöntemlerden bazılarıdır.

Aklı ve sorumluluğu olmayan kertenkelenin öldürülmesi konusundaki rivayetler karşılaştırıldığında kertenkelenin ateşlere üfürmesi gibi halk arasında yaygın olan bazı hikâyelerin, sahih rivayetlere karıştırıldığı tespit edilmiştir. Ancak bu tespit, rivayetlerin tarihî gelişimine dayalı olarak çıkarılmış bir sonuç değildir.

KERTENKELE ÖLDÜRMEK CAİZ Mİ?
Kertenkele öldürmekle ilgili hadisler analiz edildiğinde şu sonuçlara ulaşmak mümkündür;

1-Hz. Peygamber’in asıl vurgulamak istediği şey, zehirli kertenkelenin insanlara zarar verince öldürülebileceğidir. Zira bazı rivayetlerde, Hz. Peygamber’den bu konuda izin istenildiği ifade edilmiştir. Ancak râviler, bu izni “emir” manasında nakletmişlerdir.

2- Kertenkelenin fıtratına kötülüğün işlediğini söylemek doğru bir yaklaşım değildir. Hz. Peygamber, “fasıkcık” lafzıyla, doğal olarak söz konusu hayvanın zehirli olduğuna ve insanlara zarar verebileceğine dikkat çekmek istemiştir.

3- Hz. Peygamber’in karakteri ve konuşma uslübunda, Müslümanları kertenkele katliamına sevkedecek kadar basit ifadeler bulunamaz. Kur’an’a zıt cümleler ise asla yer almaz.

4- Aklı ve yükümlülüğü olmayan bir hayvanın, Hz. İbrahim’in ateşine üfürdüğünü ifade eden lafızların, Hz. Peygambere nisbet edilmesi doğru değildir.

5- Kertenkeleler, meşru bir gerekçe olmadan öldürülemez. Eğer bir kertenkelenin insana zarar vermesi önlenemiyorsa; bu durumda mezkûr hayvan öldürülebilir. Ancak onun bu işlemden dolayı acı çekmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

6- Kertenkelenin öldürülmesiyle ilgili olarak yüz veya farklı sayıda sevap kazanılacağını ifade eden lafızlar, öldürme işleminin eziyet verici olmamasına dikkat çekmek için söylenmiş olmalıdır. Müslümanlar, bu hadisten esinlenerek kertenkeleyi sevap kazanmanın bir aracı olarak görmemişlerdir. Tarihin hiçbir döneminde, arşiv kayıtlarında Müslümanların sevap kazanma uğruna – Peygamberlerinin yönlendirmesiyle- kertenkele avına çıktıkları mevcut değildir. Mezkûr hayvanın öldürülmesini kâfir öldürmekle eş değer tutmak, hadisin zahiri manasından çıkarılmış yanlış yorumlardır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0