in

Etil alkol suda çözünür mü? 

Uzaktan eğitimle okullarına devam eden pek çok genç yüz yüze yapılacak olan sınavlara hazırlanıyor. Bu sebeple öğrenciler etil alkol suda çözünür mü sorusunu gündem getirdi. Kimya dersinin alt konularından biri olan polar ve apolar maddeler, sıkça karıştırılabiliyor. Peki, etil alkol suda çözünür mü? İşte, etil alkol suda çözünür mü sorusunun detaylı yanıtı… 

Etil alkol suda çözünür mü sorusu son günlerde pek çok kişinin araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı okulların uzaktan devam etmesine rağmen sınavların yüz yüze yapılacağını açıklamıştı. Bu sebeple derslerine ağırlık veren kişiler konu tekrarı yapmaya başladı. Peki, etil alkol suda çözünür mü? İşte, etil alkol suda çözünür mü sorusunun detaylı cevabı… 

Etil alkol suda çözünür mü? 

Polar maddeler polarları , apolar maddeler apolarları çözmektedir. Polar poları , apolar apoları çözer. Bu yüzden benzer maddeler birbiri içinde çözündüğünde homojen karışım oluşturur. Eğer maddeler farklıysa yani biri apolar diğeri polar ise heterojen karışımı oluşturur. Etil alkol, etanol olarak da adlandırılır. Formülü, C2H5OH. Etil alkol, polardır. Su polar bir maddedir, etanol da polar bir maddedir. Benzer benzeri çözdüğü için etil alkolde suda çözünür. 

Alkoller yapılarında bulunan -OH hidrofil grubu sayesinde suda çözünür. Yine -OH grubu sayesinde hidrojen bağı oluşturur. Karbon sayısı arttıkça hidrofob grubun baskınlığı artacağından sudaki çözünürlük azalır. Karbon sayısı ve -OH grubu sayısı arttıkça kaynama noktası da artar. 

Etil alkol nedir? 

Kimyasal adı Etanol olan etil alkol renksiz, hafif hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca çözücü olarak kullanılmaktadır. Kimyasal formülü C2H6O olup EtOH ya da C2H5OH olarak da ifade edilmektedir.Etil alkol, başta maya olmak üzere bazı mikroorganizmalar tarafından şekerin fermantasyonu sonucu meydana gelir. Alkol fermantasyonunu ilk kez Fransız Gay-Lussac, günümüzde de geçerli olan şu eşitlikle özetlemiştir; 

C6H12O6 ———– 2C2H5OH + 2CO2 + 28.2 kcal 

Bu genel eşitliğe göre 100 g şekerden 51.1 g etil alkol meydana gelmektedir. Ancak gerçek etil alkol verimi, teorik olarak hesaplanan verimin biraz altındadır. Çünkü fermantasyon sırasında şeker yalnızca alkol ve CO2 oluşumu için kullanılmamakta, şekerin yaklaşık % 5’i mayalar tarafından yeni hücrelerin oluşumu ve diğer yan ürünlerin oluşumu için kullanılmaktadır. 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0