in

Non binary nedir?  

Sosyal medyada sıkça kullanılan non binary nedir sorusuyla gündemde. Non-binary cinsiyet kimliği, salt kadın ya da salt erkek olarak tanımlanamayacak, kimisine göre ikisinin arasında, kimisine göreyse ikisinin de dışında bir cinsiyet kimliğini deneyimleyen insanları tariflemek için kullanılan terimlerden yalnızca biridir. Peki, non binary nedir? İşte, non binary nedir sorusunun detaylı yanıtı… 

Non binary nedir sorusu son günlerde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Non-binary bireyler, cinsiyet kimliklerini gender fluid (cinsiyet kimliği akışkan) ya da agender (cinsiyetsiz) gibi başka terimlerle, üçüncü bir cinsiyet olarak ya da tamamen başka bir şekilde de tanımlayabilir. Peki, non binary nedir? İşte, non binary nedir sorusunun detaylı yanıtı…  

Non binary nedir?  

Non-binary insanlar, zaman zaman daha geniş bir trans kategorisinin içinde değerlendirilmektedir. Bu önemli bir dönüşüme işaret eder, çünkü trans cinsiyet kimliği tarihsel olarak çoğunlukla ikili cinsiyet sistemi içinde bir taraftan diğerine geçiş olarak düşünülmüştür. Trans bireylerin erkek ya da kadın cinsiyetine doğru yönelmesi gerektiği düşüncesi, özellikle tıp camiasında son derece güçlü ve bir o kadar sorunludur. Bir insanın cinsiyet kimliği, kendisini erkek, kadın ya da bir başka cinsiyette gördüğü içsel benlik algısıyla belirlenir. Sahip oldukları cinsiyet kimliği, doğumdan hemen sonra beden fizyolojisine bakılarak kendilerine atanan cinsiyetle örtüşen insanlara “cis” [“sis” şeklinde okunur] denilmektedir. Tersinden, “trans” ise APA’nın (Amerikan Psikoloji Birliği) ruh sağlığı çalışanları için hazırladığı rehberde ifade edildiği şekliyle, “cinsiyet kimliği kendilerine doğumda atanan cinsiyetle örtüşmeyen insanların tümü”nü tarif etmek için kullanılmaktadır.    

Cinsiyet kimliği; cinsiyet rolü ve cinsiyet ifadesinden ayrı, farklı bir olgudur. Cinsiyet kimliği, içsel ve yerleşik bir benlik algısına karşılık gelirken, cinsiyet ifadesi kişinin cinsiyet kimliğini dünyaya nasıl sergilediğiyle, yani dışsal olarak nasıl ifade ettiğiyle ilgilidir. Cinsiyet ifadesi kişinin kendini sunuş şeklidir ve cinsiyet kimliğiyle her zaman örtüşmeyebilir. Cinsiyet rolü ise, yine APA’nın yayınladığı bir cinsiyet kimliği raporuna göre, toplumun kültürel ve tarihsel olarak belli bir cinsiyetle ilişkilendirdiği davranış, tavır ve kişilik özelliklerinin bütünüdür. Şu var ki, erkek ve kadınların en temelde birbirinden farklı olduğu ve buna uygun olarak belli şekillerde hareket etmesi gerektiği düşüncesi, aynı zamanda kimilerince cinsiyet özcülüğü olarak görülmektedir. Cinsiyet, aynı zamanda bedensel cins ­ve cinsel yönelimden de ayrıdır. Burada bedensel cins olarak çevirdiğimiz “sex” kavramı, kişilerin biyolojik olarak –kromozomalhormonal ve anatomik– sınıflandırılma yöntemidir. Cinsiyet ise (gender) toplumsal, kültürel ve çevresel olarak inşa edilen bir olgudur. Cinsel yönelim, kişinin hemcins, karşı –veya farklı– cins ya da birden çok cinsten insanlara çekim duyduğunu ya da hiçbirine duymadığını anlatmak için kullanılan bir terimdir. Bunlar, birbirinden ayrı kavramlardır. Bir insan, biyolojik açıdan sınıflandırıldığı cinsten bağımsız olarak, herhangi bir cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime sahip olabilir. 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0