in

Milli Romantik Duyuş tarzı ne demek ve ilk temsilcisi kimdir? 

Son günlerde pek çok kişi Milli Romantik Duyuş tarzı ne demek ve ilk temsilcisi kimdir sorularını araştırmaya başladı. Özellikle üniversiteye geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler tarafından gündeme getirilen konu merak edilmeye devam ediyor. Dünya görüşleri birbirinden farklı olan bu sanatkârlar, Anadolu halkının yaşamına yönelerek sanatlarına bu büyük kitlenin oluşturduğu yaşayış tarzını çıkış yolu yaptılar. Peki, Milli Romantik Duyuş tarzı ne demek ve ilk temsilcisi kimdir? İşte, Milli Romantik Duyuş tarzı ne demek ve ilk temsilcisi kimdir sorularının yanıtları… 

Milli Romantik Duyuş tarzı ne demek ve ilk temsilcisi kimdir soruları son günlerde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Bu eğilimde olan şairler kaynak itibariyle kendilerinden önceki Halk edebiyatını, Milli edebiyatı ve Beş Hececileri örnek aldılar. Peki, Milli Romantik Duyuş tarzı ne demek ve ilk temsilcisi kimdir? İşte, Milli Romantik Duyuş tarzı ne demek ve ilk temsilcisi kimdir sorularının detaylı cevapları… 

Milli romantik duyuş tarzı ne demek ve ilk temsilcisi kimdir? 

Bunun için dil bakımından sade (hatta konuşma diline yaklaşan), hece ölçüsünü ve folkloru şiirlerine merkez edinen tasvirci bir tavır takındılar. Farklı eğilimlere sahip olmalarına rağmen Anadolu insanının hayatını, birçok yönüyle ele aldılar. 

Ömer Bedrettin Uşaklı, Zeki Ömer Defne, Halide Nusret Zorlutuna, Ahmet Kutsi Tecer, Arif Nihat Asya, Orhan Saik Gökyay, Cahit Külebi ve Bedri Rahmi Eyüboğlu bu akımın içinde yer alan sanatçılardandır. 

Ömer Bedrettin Uşaklı 

İlk şiirlerini Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati tarzında yazmıştır. Sonraki şiirlerinde Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in etkisi vardır. Anadolu insanına yönelerek yeni ve milli bir şiir sanatı oluşturmuş; Anadolu insanının ruhunu anlamaya ve edebiyat sanatı aracılığıyla bu ruhun sınırsız özelliklerini anlatmaya çalışmıştır. İyi bir gözlemcidir. Şiirlerinde idari görevler vasıtasıyla tanıdığı Anadolu coğrafyasının güzelliklerini dile getirmiştir. 

Şiirleri: Deniz Sarhoşları Yayla Dumanı Sarı Kız Mermerleri 

Zeki Ömer Defne 

Uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Şiirlerini, günlük hayatın yanı sıra Halk edebiyatı geleneğinden aldığı unsurlarla zenginleştirmiştir. Şiir dili bakımından zengin bir şairdir.  

Şiirleri: Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler 

Halide Nusret Zorlutuna 

İlk kitabı roman olmasına rağmen o, şiirleriyle tanındı. Mütareke yıllarında yazdığı ilk şiirlerinde Milli Edebiyat akımının etkisindedir. Şiirlerinde hece ölçüsünü, romanlarında da konuşulan Türkçeyi kullanmıştır. Faruk Nafiz’in etkisiyle yazdığı şiirlerinde Anadolu’yu yakından gören bir insanın duyarlığı vardır. Şiir sanatına ait kullandığı malzeme daha çok Halk edebiyatı kaynaklıdır. 

Eserleri Şiir: Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Yurdumun Dört Bucağı, Ellerim Bomboş 

Roman: Küller, Sisli Geceler, Gülün Babası Kim, Büyükanne… 

Öykü: Beyaz Selvi 

Ahmet Kutsi Tecer 

Faruk Nafiz Çamlıbel’in açtığı memleketçi şiir yolunda yürümüş, şiire yeni bir söyleyiş güzelliği getirmiştir. Aşık Veysel gibi büyük bir ustayı Türk şiir dünyasına kazandırmıştır. Şiirde milli kaynaklara yönelmiş, Halk şiiri formlarını kendisine örnek almıştır. Anadolu’daki milli ruhu yeniden canlandırma çalışmalarına, sanatı aracılığıyla büyük katkıda bulunmuştur. “Halay” şiiri milli romantik dokunun sanat alanında imgeye dönüşmüş biçimidir. 

Eserleri Şiir: Şiirler  

Oyun: Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Koçyiğit Köroğlu, Satılık Ev 

İnceleme: Köy Temsilleri 

Arif Nihat Asya 

Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yapan şair, heceyle, aruzla ve serbest nazımla şiirler yazmıştır. Anadolu insanını yakından tanıması onun şiirlerindeki milli romantik duyuş tarzına kaynaklık etmiştir… “Ferdi ihtiraslar, günlük hayat, tarih ve mazi, din ve tasavvuf, tabiat ve yurt güzellikleri, destanlar, kıssalar ve halk hikâyeleri” onun ilhamına kaynaklık eden unsurlardandır. O, milli romantik açılımın ses bayrağı ve “Bayrak Şairi”dir. Onun şiirlerinde milli romantik açılım, duygusal patlamalar halinde kendisini gösterir. O, destanını okuduğu bayrağın, destanını yazacağına karar vermiştir. Asıl amacı şiir aracılığıyla yeni nesil arasında milli romantik bir dirilişi gerçekleştirmektir. 

Eserleri Şiirleri: Heykeltıraş, Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kubbe-i HadraRubâiyyat-ı Arif, Kökler ve Dallar, Emzikler, Dualar ve Aminler, Yürek, Köprü Kundaklar… 

Orhan Saik Gökyay 

Şair ve araştırmacı kimliğiyle tanınır. Şiirlerinde destansı bir ifade vardır. Sanat aracılığıyla milli bilinçte güçlü bir yangın çıkararak Türklüğün derin mazisiyle temasa geçer. Türk kültürünü eksen edinen çalışmaları şiir alanındaki çalışmalarına da yansır. Başta Dede Korkut incelemeleri olmak üzere klasik edebiyat ve Halk edebiyatı araştırmalarına ömrünü vakfetmiştir. Eski yazarlarımızdan birçoğunu genç okuyucuların yararlanacağı biçimde yayımlamıştır. Eski metinlerle uğraşanların yanlışlarını sert bir dille eleştirdiği yazılarını “Destursuz Bağa Girenler” adıyla kitaplaştırmıştır. 

Eserleri Şiir: Birkaç Şiir, Bu Vatan Kimin 

İnceleme – Araştırma: Dede Korkut, Kâtip Çelebi, Kâbusname 

Cahit Külebi 

Şiirlerinin özü itibariyle milli romantik bir şairdir. Karacaoğlan’a benzer bir söyleyişi vardır. Şiirlerinde merkez aldığı Anadolu insanının hayatını, bütün yönleriyle aktarmaya çalışır. O, halk kültürünün aydınlık ve güzel yüzünü, dizelerine taşıyarak şiirini kendi anadil çalgısında söylenen bir türküye dönüştürür. Külebi; Anadolu’ya, insanına, diline, sesine, türküsüne, kaderine, sevincine ve ıstırabına bir yaprağın ağaca bağlılığı gibi ince dallarla bağlıdır. O, Türkçeyi en güzel ve sağlıklı kullanan şairlerimizden biridir. Onun şiir dünyasında Anadolu coğrafyasındaki Türk insanının maddi ve manevi hayatının geçit resmi görülür.  

Eserleri Şiir: Adamın Biri, Rüzgâr, Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda, Yeşeren Otlar, Süt, Türk Mavisi, Yangın, Güz Türküleri… 

Bedri Rahmi Eyüboğlu  

Yeni şiir akımına bağlı kalan şair, Halk şiirinin biçim özelliğinden yararlanarak kendine özgü bir söyleyiş geliştirir. Deneme ve gezi yazıları da yazan sanatçı ilk şiirlerinden başlayarak doğayla ilgili içli dışlı, yaşama sevgisiyle dolu şiir anlayışı ortaya koyar. Dış dünyaya sadece bir şair olarak değil, bir ressam olarak da bakmıştır. Bu bakış onu ressam şair olarak tanıtır. Şiirine aldığı doğal öğeler, devingen bir nitelik taşır. Şiirinin en önemli özelliklerinden biri de sosyal içerikli olmasıdır. O, şiirlerinde Anadolu insanının yoksul hayatını dile getirir. 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0